Algemene Voorwaarden

Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen tussen The Pleasure Fabrique en de klant.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling op onze website, verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Producten en diensten

2.1. The Pleasure Fabrique biedt een breed scala aan erotische producten en diensten aan.

2.2. Alle producten worden geleverd zoals beschreven op onze website.

2.3. The Pleasure Fabrique doet haar uiterste best om de producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te fotograferen. Desondanks kunnen kleuren en afmetingen van producten afwijken van de werkelijkheid.

2.4. The Pleasure Fabrique behoudt zich het recht voor om op elk moment producten en diensten van haar website te verwijderen of te wijzigen.

Prijzen en betalingen

3.1. Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW.

3.2. The Pleasure Fabrique behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen.

3.3. De klant kan betalen via iDeal, creditcard of overboeking.

3.4. De betaling dient vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

Verzending en levering

4.1. The Pleasure Fabrique streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling te verzenden. Wij kopen pas een product in bij de leverancier zodra wij de bestelling ontvangen. Hierdoor kan de bestelling iets langer duren. Wij willen graag onze pakketjes zelf inpakken zodat we zeker weten dat de klant het juiste product krijgt. Vandaar dat wij niet werken met dropshippers.

4.2. De levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

4.3. The Pleasure Fabrique is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of verlies van de bestelling tijdens het transport.

Retourneren en ruilen

5.1. De klant heeft het recht om het product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.

5.2. Het product dient onbeschadigd en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Zodra de seal van een product is verbroken kan het product niet meer worden geretourneerd. Wij willen de hygiëne aan een volgende klant graag waarborgen en daarom accepteren wij opengemaakte producten niet als retourzending.

5.3. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

5.4. Indien de klant het product wil ruilen, dient dit binnen 14 dagen na ontvangst te worden gemeld bij The Pleasure Fabrique. De kosten van de retourzending en nieuwe verzending zijn voor rekening van de klant.

5.5. Kijk voor alle retourvoorwaarden hier

Garantie

6.1. The Pleasure Fabrique biedt altijd garantie op de geleverde producten. Hoelang de garantie is verschilt per product.

6.2. De garantie geldt alleen voor fabricagefouten en niet voor schade als gevolg van normale slijtage of verkeerd gebruik.

6.3. Indien een product defect is, dient dit zo spoedig mogelijk aan The Pleasure Fabrique te worden gemeld.

6.4. The Pleasure Fabrique zal het product zo snel mogelijk vervangen of repareren als dit nog binnen de garantie valt.

Aansprakelijkheid

7.1. The Pleasure Fabrique is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de geleverde producten of diensten.

7.2. The Pleasure Fabrique is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals gevolgschade, winstderving of verlies van gegevens.

7.3. De aansprakelijkheid van The Pleasure Fabrique is beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de betreffende producten of diensten.

Overmacht

8.1. In geval van overmacht is The Pleasure Fabrique niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen jegens de klant.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de controle van The Pleasure Fabrique, die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert of bemoeilijkt.

Intellectuele eigendom

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de producten van The Pleasure Fabrique berusten bij The Pleasure Fabrique.

9.2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van The Pleasure Fabrique foto's, teksten of andere content van de website te gebruiken.

Geschillen en toepasselijk recht

10.1. Op alle overeenkomsten tussen The Pleasure Fabrique en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen tussen The Pleasure Fabrique en de klant worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost.

10.3. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal de rechter in de vestigingsplaats van The Pleasure Fabrique bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen.

Wijzigingen

11.1. The Pleasure Fabrique behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

11.2. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van The Pleasure Fabrique.

11.3. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die na de datum van wijziging zijn geplaatst.

Dit waren de algemene voorwaarden van The Pleasure Fabrique. Door een bestelling te plaatsen op onze website, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.